HAZIR BETON G BELGESİ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğe göre CE İşaretlemesine tabi olmayan ürünler için G Belgesi zorunlu hale gelmiştir.
Satışı yapılan her ürün sınıfı için G belgesi almak mecburiyeti vardır.
 
Beton santrali ürünlerinin belgelendirilmesi konusunda başvuru öncesi;
– İşletmede fabrika imalat kontrol sisteminin kurulması,
– İmalat Kontrol El Kitabının hazırlanması,
– Prosedürler, Talimatlar, formlar vb. doküman hazırlanması
– Teknik dosya hazırlıklarının gerçekleştirilmesi
– Belgelendirme denetim hazırlıklarının yapılması gerekmektedir.
 
Başlangıç tetkiki sırasında ürün numunesi alınır. Her beton sınıfı için yapılan üretimden 3’er adet numune alınır.
Test sonucu uygun olan ürünler için belge düzenlenir.
G belgesi ile birlikte ürünlerin “TS EN 206 Beton – Özellik, performans, imalât ve uygunluk” standardına uygunluğu onaylanmış olmaktadır.
Belgelendirildikten sonra yılda 3 defa habersiz numune alınır. Yılda 1 kez gözetim tetkiki yapılır.
 
Akdem Kalite Danışmanlık, bünyesinde bulunan uzman mühendisler ve çözüm ortakları ile G Belgesi alınması konusunda hizmet vermektedir.
Call Now Button