ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesidir.
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar.
 
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız
  • ISO 14001 Standart eğitimi
  • İç denetçi eğitimi
  • Doküman gözden geçirme
  • Doküman hazırlama
  • Risk analizi
  • Çevre mevzuatı inceleme
  • Hazırlanan dokümanların uygulanması ve kayıtların hazırlanması
  • Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi nasıl alınır?
1-Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarında önce firmanın sektörüne ve belgelendirme kapsamı dikkate alınarak ISO 14001 standart maddelerini karşılayan dokümantasyonlar hazırlanmalı, uygulanmalı ve eğitim çalışmaları ile desteklenmelidir. İşletmelerinin öncelikle yasal mevzuat gereği bünyelerinde ISO 14001 sisteminin uygulanması istenmektedir. Çevre bakanlığı denetimlerinde  bu sistemlerin uygulandığında dair dokümantasyon incelemesi yapılmaktadır.
 
Dokümantasyon ve kayıtlar firmanın hammadde malzeme tedariğinden başlayarak çevre güvenliğinin sağlanması için ilgili tüm süreçleri kapsamalıdır.
Çevre Boyutlarının Tespit Edilmesi, Çevre İçin Acil Eylem Planının Belirlenmesi ve Hazırlanması ,Çevre Verilerinin Toplanması Analizi ve Yorumlanması,Tehlike ve Risk Potansiyelinin Belirlenmesi, Atık ve doğal kaynak yönetimi ile diğer çevre İle İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması faaliyetleri yürütülür.
 
2-Dokümantasyon ve kayıtlar oluşturularak uygulamalar başladığında iç tetkikler ve YGG yapılarak hazırlıkların son aşamasına gelinmiş olacaktır.
Son olarak hazırlıklar gözden geçirilerek kontroller tamamlanır. Müşterimizin de onayladığı prestijli bir belgelendirme kuruluşu ile belgelendirme anlaşması imzalanarak denetim planı yapılır. Belirlenen tarihte denetim gerçekleştirilir, denetimde herhangi bir uygunsuzluk yok ise yaklaşık 1 hafta içerinde Türkak, Dakks, Jas-Anz veya farklı bir akreditasyona sahip belgenin alınması sağlanır.
 
ISO 14001:2015 belgesi almak istiyorsanız, ISO 14001 belgesi nasıl alınır, ISO 14001 belgesi veren kuruluşlar, ISO 14001 belgesi maliyeti, ISO 14001 danışmanlık konularında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
 
ISO Belgelendirme Firmaları
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000 gibi kalite yönetim sistemleri belgesi almak için öncelikle ilgili standarda göre gerekli doküman,  eğitim ve uygulama hazırlıklarının yapılmış olması gerekmektedir.
 
Belge alınacak standarda göre gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetim yapılarak ilgili belgelerin verilmesi sağlanmaktadır.
 
Akdem Kalite Danışmanlık olarak temsilcisi olduğumuz bağımsız ve prestijli belgelendirme kuruluşları ile belgelendirme hizmetleri verilmektedir.
 
Belgelendirme hizmetleri müşterimiz talebine göre Türkak, Dakks vb. akrediteli belgelendirme yapılmaktadır.
 
Alınacak belgelerin hem yurtiçi hemde yurtdışı işlemlerde kullanılması için TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme öneriyoruz.
 
Türkak Akreditasyonlu belgelendirme çalışmalarında belgelendirme maaliyetinin % 50 si kosgebden hibe destek olarak alınabilmektedir.
 
Iso Belgelendirme konularında ve ISO 9001 belgesi almak istiyorsanız, ISO 9001 belgesi nasıl alınır, ISO 9001 belgesi veren kuruluşlar, ISO 9001 belgesi maliyeti, ISO 9001 danışmanlık, iso belgesi için gerekli evraklar konularında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
 
ISO Belgesi İçin Gerekli Evraklar
Başvuru İçin Gerekli Belgeler / Yapılması gereken çalışmalar
1. Firma Kayıtlarında örnekler; Vergi levhası, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Ticaret sicil evrakları, satınalama, satış fatura örnekleri
2. Firma faaliyet kapsamı,
3. Yönetim temsilcisi atanması,
5. Çalışan sayısı, Görev tanımları ve Organizasyon şeması
6. zorunlu prosedürler, firma faaliyet alanları ve süreçleri
7. Kalite politikası, kalite hedefleri
8. Müşteri memnuniyet çalışmaları,
9. Onaylanmış tedarikçi performansları,
10. Üretim, üretime hazırlık, kalite kontrol, depolama ve sevkıyat prosesleri
11. Kalibrasyon raporları
12. Makine listeleri, bakım planları ve bakım kayırları
 
ISO 14001 belgesi almak istiyorsanız, ISO 14001 belgesi nasıl alınır, ISO 14001 belgesi veren kuruluşlar, ISO 14001 belgesi maliyeti, ISO 14001 danışmanlık konularında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
 
Akdem Kalite Danışmanlık, bünyesinde bulunan uzman mühendisler, başdenetçiler ve prestijli çözüm ortakları ile ISO 14001 Danışmanlık ve Belgelendirme  hizmetleri vermektedir.
Call Now Button