CE Belgesi
Herhangi bir ürün üzerinde bulunan CE markası, üreticinin AB sağlık, güvenlik ve çevre düzenlemelerini dikkate alarak üretimi gerçekleştirdiğini gösterir.
AB ilgili yönetmelikleri (23 direktif) kapsamına giren ürünler için CE Markalaması yasal bir zorunluluktur.
Bu ürünlerin CE Markalaması yapılmadan pazara arz edilmesi suçtur.
 
CE belgesi almak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
  • CE Eğitimi, zorunlu şartlara uygunluk değerlendirmesi
  • Test ve kontrol hizmetleri
  • Risk analizlerinin yapılması
  • Teknik dosya hazırlama
  • Kullanım kılavuzu inceleme &hazırlama
  • Harmonize standartlara uyum
  • Uygunluk Beyannamesi Hazırlama
  • Yetkili kurumlara test ve incelemelerin yaptırılması
  • İç üretim kontrolleri ve kalite yönetim sistemlerinin kurulumu
  • Ce belgesinin yayınlanması
 
CE Belgesi Nasıl Alınır?
 
Herhangi bir ürün üzerinde bulunan CE markası, üreticinin AB sağlık, güvenlik ve çevre düzenlemelerini dikkate alarak üretimi gerçekleştirdiğini gösterir.
Herhangi bir ürününe CE Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir.
 
Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.  Teknik dosyanın ilgili ce direktiflerine ve ürün standartlarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. CE çalışması riskli olmayan ürünlerde üretici beyanına dayalı olarak, riskli ürünlerde ise onaylanmış kuruluş desteği ile CE belgelendirmesi yapılabilmektedir.
 
Ürünlerinize Ce belgesi almak istiyorsanız, CE Belgesi nasıl alınır, ce belgesi veren kuruluşlar ve ce belgesi maliyeti konularında firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
 
Ürünlerinize Ce belgesi almak istiyorsanız, CE Belgesi nasıl alınır, ce belgesi veren firmlar, ce belgesi fiyatı konularında firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
 
Akdem Kalite Danışmanlık, bünyesinde bulunan uzman mühendisler ve çözüm ortakları ile CE markalaması konusunda hizmet vermektedir.
Call Now Button